Çalışma Alanlarımız

Mayıs 2021

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Ceza hukuku kapsamına giren dosyalarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında müşteki, mağdur, şüpheli veya sanık sıfatını haiz...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Müvekkillerimizin alacaklı veya borçlu konumunda bulunduğu icra dosyalarının takibini titizlikle yapmakta olup karşı taraflarla yaşanabilecek...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Temelini birey ve kurumların taşınmazları üzerindeki mülkiyet hakkının oluşturduğu gayrimenkul hukukunda, tarafların karşılaşabileceği uyuşmazlıklara ilişkin olarak...